Porównanie cen wynajmu samochodów obejmuje przede wszystkim cenę samego najmu. Jednak wypożyczalnie oferują wiele usług dodatkowych i płatnych rozwiązań, które również powinniśmy brać pod uwagę.

Ilość kierowców

Cena najmu pojazdu kalkulowana jest w oparciu o założenie, że prowadzi go wyłącznie jeden kierowca. W sytuacji, gdy pojazd wynajmowany jest w ramach wspólnego wyjazdu, kierujących nim może być więcej. Niestety – jest to opcja dodatkowo płatna.

Pełen bak

Samochód zawsze wypożyczamy z pełnym bakiem i takim samym co do zasady go oddajemy. Jeśli jednak zdarzy się, że na tankowanie braknie czasu wypożyczalnia uzupełni bak za nas. Niestety policzy za to dodatkową opłatę, obejmującą samą usługę tankowania, jak i cenę paliwa. Cena ta nie jest ceną rynkową – jest droższa o około 10% na litrze.

Data i godzina zwrotu

Data i godzina zwrotu powinna być ściśle przestrzegana przez klientów wypożyczalni. Za niedotrzymanie terminu naliczane są bowiem dodatkowe opłaty, których koszt znacznie przewyższa dobową cenę najmu. Oczywiście drobne spóźnienia, nawet do dwóch godzin nie będą stanowiły problemu. Jednak przekroczenie tego czasu wiąże się z dodatkowym kosztem.

Wyjazd za granicę

Wyjazd samochodem wypożyczalni poza granice kraju, w którym został wypożyczony jest opcją płatną dodatkowo. Wiele wypożyczalni nie nalicza przy tym wysokich opłat a nawet zezwala na pozostawienie samochodu w innym kraju, w którym funkcjonuje sieć ich punktów. Problem pojawia się, gdy przekraczania granicy samochodem nie deklarowaliśmy. Za takie nieuprawnione wyjechanie poza terytorium państwa wypożyczenia naliczana jest kara umowna, która wynosić może nawet do 1000 euro (lub równowartość w innej walucie).

Psy i inne zwierzęta

W zależności od firmy, przewożenie samochodem psa lub innego zwierzęcia futerkowego może być zabronione. Podyktowane jest to zarówno względami bezpieczeństwa (brak odpowiednich szelek na wyposażeniu), jak i higieny. O możliwość przewozu zwierząt zawsze trzeba zapytać. W przeciwnym razie trzeba liczyć się z wysokimi karami. Jak wypożyczalnia sprawdzi, że w aucie było zwierzę? Wykaże to dokładne sprzątanie, które dokonywane jest po każdym zwrocie. Zdjęcia zabrudzonych foteli zostaną dosłane na wskazany adres e-mail a karą obciążona karta kredytowa.